Βιογραφικό - Καθ. Δημήτρης Ρηγόπουλος (Καθηγητής και διευθυντής της Κλινικής)

 ΑΡΧΙΚΗ / Βιογραφικό - Καθ. Δημήτρης Ρηγόπουλος (Καθηγητής και διευθυντής της Κλινικής)

Το 1972 απεφοίτησα από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1979 από την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1988, μετά από εξετάσεις, έλαβα τον τίτλο ειδικότητας στην Δερματολογία-Αφροδισιολογία, και το 1990 εκλέχθηκα Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διορίσθηκα στο Νοσοκομείο «Α.Συγγρός». Έκτοτε εξελίχθηκα με επιτυχία στις επόμενες βαθμίδες και ήδη από το 2006 υπηρετώ ως Αναπληρωτής Καθηγητής της Πανεπιστημιακής Κλινικής του ως άνω Νοσοκομείου.

Tον Οκτώβριο του 2012 εξελίχθηκα ως Καθηγήτης και Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής-Αφροδισιολογίκης Κλινικής Αθηνών του νοσοκομείου ''ΑΤΤΙΚΟΝ''.

Είμαι μέλος των κάτωθι Ιατρικών Εταιρειών:

AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY

COUNCIL FOR NAIL DISORDERS (USA)

EUROPEAN NAIL SOCIETY

International Society of Teledermatology

International Dermoscopy Society

INTERNATIONAL SOCIETY OF TROPICAL GEOGRAPHIC-ECOLOGIC DERMATOLOGY

AMERICAΝ SOCIETY FOR DERMATOLOGIC SURGERY

EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (EADV)

Ελληνική Εταιρεία Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας

Ταμίας επί 6 χρόνια

Γενικός Γραμματέας επί 1 χρόνο

Από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και σήμερα είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής-Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ).

Από το 2000 έως και το 2006 εξελέγην αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο Board της Ευρωπαικής Εταιρείας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας (EADV)

Από το 2001 μέχρι το 2007, εξελέγην Γενικός Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρωπαικής Εταιρείας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας

Από το 2008 μέχρι και σήμερα, είμαι εκλεγμένος μέλος της Επιτροπής Καταστατικού της ως άνω ένωσης.

Υπεύθυνος του τμήματος Laser της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο «Α.Συγγρός».(Έως τον Φεβρουάριο του 2011)

Υπεύθυνος της Κλινικής Όνυχος της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ν νοσοκομείο «Α.Συγγρός».(Έως τον Φεβρουάριο του 2011)

Μέλος αιρετό Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου «Α, Συγγρός» (1995-1998).

Μέλος Επιτροπής Φαρμάκων Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» (1998-2011)

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΟΦ για τη επεξεργασία και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης επί των επιστημονικών στοιχειών που κατατίθενται στον ΕΟΦ και αφορούν στα φαρμακευτικά προϊόντα. (2000)

Αναπληρωματικό Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, με έδρα την Λάρισα (από 7/5/2008 μέχρι 31-12-2009)

Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας (2009-2010)

Από τον Φεβρουάριο του 2011 υπηρετώ στην Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων νόσων στο Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν" στο Χαϊδάρι.

Από τον Σεπτέβριο του 2011 ανέλαβα την διεύθυνση της ανωτέρω Κλινικής.

Από τον Οκτώβριο του 2012 έχω εκλεγεί καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχω πάνω από 120 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, πάνω από 60 Ελληνικές, 5 Βιβλία,15 Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα Βιβλία και 20 σε Ελληνικά.