Τμήμα
Θεραπειών

 ΑΡΧΙΚΗ / Τμήμα
Θεραπειών

Εδώ πραγματοποιούνται κρυοθεραπείες, διαθερμοπηξίες, βιοψίες και μικροεπεμβάσεις, όπως αφαίρεση ύποπτων δερματικών βλαβών. Επίσης γίνονται θεραπείες με CO2 laser.
Απαραίτητη η εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία