Αλλεργιολογική
Μονάδα

 ΑΡΧΙΚΗ / Αλλεργιολογική
Μονάδα

Η Αλλεργιολογική Μονάδα φέρει το όνομα του ιδρυτή της "Δημήτρης Καλογηρομήτρος" και αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες αλλεργιολογικές μονάδες όπου καθημερινά λειτουργεί ένα γενικό αλλεργιολογικό εξωτερικό ιατρείο των ενηλίκων και ένα παιδοαλλεργιολογικό ιατρείο. Επίσης εβδομαδιαίως λειτουργούν ειδικά εξωτερικά ιατρεία όπως:

  • Το ειδικό ιατρείο αναπνευστικής αλλεργίας
  • Το ειδικό ιατρείο τροφικής αλλεργίας
  • Το ειδικό ιατρείο φαρμακευτικής αλλεργίας
  • Το ειδικό ιατρείο δερματικής αλλεργίας - Μαστοκυττάρωσης

Στα ειδικά εξωτερικά ιατρεία οι ασθενείς παραπέμπονται από το γενικό αλλεργιολογικό εξωτερικό ιατρείο. Στην μονάδα Αλλεργιολογίας πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις. Όπως skin prick test, patch test, atopy patch test και εξετάσεις στο τμήμα αναπνευστικών λειτουργικών δοκιμασιών όπως σπειρομέτρηση και μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ).

Επιπλέον στη μονάδα αυτή γίνονται ειδικές θεραπείες όπως απευαισθητοποίηση σε φάρμακα και θεραπείες στο τμήμα ανοσοθεραπεία - εμβολίων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.allergyattikon.gr.