Φωτοβιολογική
Μονάδα

 ΑΡΧΙΚΗ / Φωτοβιολογική
Μονάδα

Εξυπηρετούνται ασθενείς που χρήζουν φωτοθεραπεία. Πραγματοποιούνται φωτοθεραπείες με UVB ή PUVA (είτε ολόσωμα είτε τοπικά). Ακόμη γίνονται φωτοδυναμικές θεραπείες (PDT) για συγκεκριμένα δερματικά καρκινώματα ή προκαρκινικές βλάβες.