Ερευνητική
Δραστηριότητα

 ΑΡΧΙΚΗ / Ερευνητική
Δραστηριότητα

Στη Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων πραγματοποιούνται διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα (Ευρωπαϊκά, εταιρικά) και εργασίες οι οποίες συχνά δημοσιεύονται, σε καταξιωμένα διεθνή ιατρικά περιοδικά. Ακόμα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή των μελών της Κλινικής σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Επιπλέον η Δερματολογική Κλινική έχει υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι πραγματοποιούν τη διδακτορική διατριβή τους. Η ερευνητική δραστηριότητα της Κλινικής περιλαμβάνει ευρύ φάσμα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας. Επίσης υπάρχει το εργαστήριο κυτταροαλλεργιολογικού το οποίο αναπτύχθηκε από την Αλλεργιολογική μονάδα τον Οκτώβριο του 2012.