Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα

 ΑΡΧΙΚΗ / Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα

Ως πανεπιστημιακή Κλινική, η Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων διδάσκει σε φοιτητές ιατρικής και εκπαιδεύει, ειδικευόμενους ιατρούς. Εκτός από την Κλινική άσκηση, καθημερινά γίνονται θεωρητικά μαθήματα στο αμφιθέατρο.

  • Από το Σεπτέμβριο του 2016 γίνεται η έναρξη διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αφροδισιολογία».

  • Η εταιρία DermaMedicine, το Δεκέμβριο του 2015, χορήγησε το χρηματικό ποσό των 5000€ ανά ακαδημαϊκό έτος (με έναρξη 2015-2016) που θα δίδεται στον αριστεύσαντα ειδικευόμενο γιατρό της κλινικής.