Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα

 ΑΡΧΙΚΗ / Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα

Ως πανεπιστημιακή Κλινική, η Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων διδάσκει σε φοιτητές ιατρικής και εκπαιδεύει, ειδικευόμενους ιατρούς. Εκτός από την Κλινική άσκηση, καθημερινά γίνονται θεωρητικά μαθήματα στο αμφιθέατρο.